W jaki sposób i dlaczego warto zapoznać się z księgą wieczystą?

W księdze wieczystej mieszkania znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat stanu prawnego nieruchomości. Z tego względu każdy klient, który chce kupić nieruchomość, na początku powinien się zapoznać ze znajdującymi się w tym dokumencie informacjami i sprawdzić, czy nie jest ona np. obarczona jakimś zadłużeniem. Dzięki temu będzie miał wszystkie dane niezbędne do określenia, czy planowana przez niego inwestycja jest bezpieczna i uniknie związanych z nią stresów i dodatkowych kosztów.

Co to jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to najważniejszy zakładany dla nieruchomości dokument. Księgi wieczyste są zakładane nie tylko dla nieruchomości lokalowych, ale także dla budynków i dla gruntów. Zakładaniem i prowadzeniem tego typu dokumentów zajmuje się właściwy dla położenia danej nieruchomości sąd rejonowy.

Dostęp do ksiąg wieczystych jest możliwy dla każdego. Planując zakup nowego mieszkania można się zapoznać z wersją elektroniczną księgi wieczystej nieruchomości korzystając z Internetu. Pliki są dostępne na stronie publicznej ekw.ms.gov.pl. Żeby zapoznać z informacjami na temat konkretnej nieruchomości, wystarczy podać w umieszczonej na stronie wyszukiwarce jej numer. Dostęp do zamieszczonej w postaci elektronicznej księgi wieczystej jest bezpłatny dla każdego. Z księgą wieczystą można się też zapoznać osobiście w sądzie rejonowym, w obrębie którego znajduje się szukana nieruchomość.

 

sprawdzanie księgi wieczystej

Jakie informacje zawarte są w księdze wieczystej?

W prowadzonej dla danej nieruchomości księdze wieczystej znajdują się wszystkie najważniejsze informacje na jej temat. Można w niej sprawdzić, kto jest aktualnym właścicielem nieruchomości i kto był nim wcześniej. W księdze wieczystej można też przeczytać, z jaką dokładnie nieruchomością ma się do czynienia, czy istnieją wobec niej jakieś roszczenia i czy jest ona obciążona hipoteką.

Każda księga wieczysta ma taką samą budowę i składa się z 4 działów:

  • Dzieł 1. Czyli oznaczenie nieruchomości i podstawowe informacje na temat jej rodzaju, położenia, powierzchni, ilości kondygnacji i liczby i rodzajach pomieszczeń.
  • Dział 2. Informacje na temat właściciela lub właścicieli nieruchomości.
  • Dział 3. Prawa, roszczenia i ciążące na nieruchomości obciążenia.
  • Dział 4. Informacja o obciążeniu lub spłaceniu ciążącej na nieruchomości hipoteki.