Jakie zasady korzystania z mieszkania może narzucić na mieszkańców deweloper i spółdzielnia?

Mieszkając na osiedlu mieszkaniowym trzeba się liczyć z różnymi zasadami i ograniczeniami, których wprowadzenie zazwyczaj ma na celu ułatwienie życia mieszkańcom. Jakie zasady mogą być narzucone mieszkańcom przez firmę deweloperską i przez zarząd wspólnoty? Co można zrobić, żeby tym zasadom móc przeciwdziałać? O tym przeczytasz w dzisiejszym wpisie na blogu Eko-Bud.

Czy deweloper może narzucić mieszkańcom osiedla zarządcę bloku i osiedla?

Zarzut mieszkańców dotyczący próby narzucenia przez firmę deweloperską własnego zarządu lub zarządcy wspólnoty mieszkaniowej pojawia się dosyć często na forach mieszkańców. Największym zagrożeniem takiego postępowania jest to, że taki „zaproponowany” przez inwestora zarządca, może być z nim w jakiś sposób powiązany, co grozi tym, że nie będzie w stanie skutecznie domagać się od dewelopera np. wykonania poprawek wskazanych przez mieszkańców usterek. W zasadzie w każdej inwestycji budowalnej, po pewnym czasie jej użytkowania zaczynają być dostrzegane jakieś wady budowlane. W normalnych sytuacjach wybrana spółdzielnia lub zarządca, przez kilka pierwszych lat użytkowania budynków, powinny mieć możliwość wymuszenia na deweloperze i zatrudnionej przez niego przy tworzeniu inwestycji firmie budowalnej naprawy wszystkich usterek i doprowadzenie do takiego stanu, jaki być powinien. Jeżeli jednak zarządca jest powiązany z firmą deweloperską, istnieje poważne zagrożenie, że nie będzie mógł lub nie będzie chciał tego robić, żeby nie narażać inwestora na dodatkowe koszty.

 

para sprawdza w internecie

 

Zgodnie z przepisami, warunki zarządu oddawanej nieruchomości powinny być określone w umowie deweloperskiej. Jeżeli deweloper chciałby mieć kontrolę nad oddawanym osiedlem mieszkaniowym, musi to jasno określić klientom jeszcze przed przekazaniem im kluczy do mieszkań. Nie oznacza to jednak, że później mieszkańcy nie będą mieli możliwości zmiany zarządcy nieruchomości, taką możliwość daje ustawa o własności lokali. Niestety w niektórych przypadkach może być to jednak trudne, ponieważ wymaga to stworzenia zaprotokołowanej przez notariusza  uchwały członków wspólnoty mieszkaniowej. Do tego potrzebna będzie jednak zgoda większości mieszkańców.

Zasady korzystania z osiedla mieszkaniowego narzucone przez zarządcę wspólnoty

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że zasady korzystania z terenów wspólnych na osiedlu mieszkaniowym tak naprawdę ustala zarządca wspólnoty. Kupując nowe mieszkanie trzeba mieć to na uwadze. Trzeba też na to uważać wybierając zarząd wspólnoty. Zasady dotyczące np. tego, w jakich godzinach można korzystać z placów zabaw, ze znajdującego się na osiedlu mieszkaniowym boiska, czy można bez problemu wyprowadzać psy na spacer, ochrony terenów zielonych na osiedlu, czy zasad dotyczących palenia tytoniu, na dużych osiedlach mieszkaniowych są ustalane przez wybrany zarząd wspólnoty. Mieszkańcy osiedli mieszkaniowych podczas wybierania zarządcy lub zarządu wspólnoty tak naprawdę delegują im część własnych kompetencji. Tworząc zasady korzystania z osiedla mieszkaniowego, zarządca musi brać pod uwagę poszanowanie interesów majątkowych i osobistych właścicieli nieruchomości, ale też wyznaczać tylko takie zasady korzystania z części wspólnych, by nie rodziły one konfliktów między mieszkańcami.

Jeżeli na osiedlu mieszkaniowym mieszkańcy mają problem z wyznaczonymi zasadami, konieczne może być zebranie się w celu wymiany zarządu lub zarządcy wspólnoty na kogoś innego. Tylko w taki sposób będzie można poradzić sobie z powstałym problemem.