Czym się różni gwarancja od rękojmi?

Gwarancja i rękojmia to często stosowane w kontekście nieruchomości terminy. Zdarza się nawet, że są one stosowane przez niektóre osoby naprzemiennie. Czy równoważenie znaczenia obu tych terminów jest na pewno prawidłowe? Okazuje się, ze nie. Rękojmia i gwarancja znaczą bowiem zupełnie co innego. W dzisiejszym wpisie na blogu Eko-bud dokładnie tłumaczymy znaczenie obu tych terminów.

Co to jest gwarancja?

Termin gwarancja jest powszechnie stosowany w różnych branżach, przy sprzedaży różnego rodzaju produktów. W nieruchomościach także się pojawia. Co jednak istotne, gwarancja jest dobrowolna. Jej zasady i zakres usterek, jaki będzie obejmowała gwarancja, ustala firma deweloperska, czasami po konsultacji i wzięciu pod uwagę życzeń klientów. W dokumencie z warunkami gwarancji jest więc dokładnie wyszczególniona lista usterek, które deweloper usunie na własny koszt po tym, jak zostaną odkryte przez klienta. Co ważne, nie zawsze kupowane z rynku pierwotnego mieszkanie jest objęte gwarancją dewelopera. Okresu gwarancji może w ogóle nie być, firma deweloperska zawsze jednak musi brać pod uwagę i realizować warunki rękojmi.

Jakie jest znaczenie terminu rękojmia?

znak zapytania

Termin rękojmia oznacza ustawową odpowiedzialność sprzedawcy za wady, jakie zostaną odkryte przez klienta w zakupionym przez siebie od dewelopera  nowym mieszkaniu. Warunki rękojmi są niezależne od woli obu stron transakcji i od warunków podpisanej umowy deweloperskiej. Rękojmią objęte są wszystkie znajdujące się w mieszkaniu wady fizyczne. Najczęściej są to sytuacje, gdy kupione mieszkanie nie ma elementów i funkcjonalności, które powinno mieć, czyli np. jeżeli nie ma w nim zamontowanego domofonu czy parapetów wewnętrznych, a w umowie i specyfikacji stanu technicznego nieruchomości były one umieszczone.

Zgłoszenie do dewelopera usterek wymaga od klienta wykazania, że w kupionym mieszkaniu faktycznie występują wady fizyczne lub innego typu usterki, które zgodnie z podpisana przez obie strony umową i zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy deweloperskiej powinny zostać bezpłatnie naprawione przez dewelopera.

Jak długo obowiązuje termin rękojmi?

Okres rękojmi obowiązuje przez 5 lat od momentu zakupu nieruchomości. W obowiązujących przepisach jest dokładnie opisane, że deweloper odpowiada z tytułu rękojmi za wady, jeżeli usterka zostanie stwierdzona przed upływem 5 lat od dnia odbioru mieszkania przez klienta. W tym czasie klient może domagać się od dewelopera usunięcia wszystkich wykrytych wad i doprowadzenia mieszkania do stanu zgodnego z umową w ramach rękojmi. Ważne jest jednak to, że rękojmia nie obejmuje usterek, które powstały już w trakcie i w wyniku użytkowania nieruchomości.