Zasady udzielania kredytów hipotecznych na zakup mieszkania

Zanim zostanie złożony wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego na zakup wymarzonego mieszkania lub budowę domu, należy zapoznać się z ofertami dostępnymi na rynku. Uruchomienie kredytu wiąże się ze spełnieniem kilku warunków. W pierwszej kolejności bank ustali zdolność kredytową. Wymagane będzie zgromadzenie wielu dokumentów. Cały proces może wydawać zawiły i niezrozumiały, dlatego warto wcześniej zapoznać się z obowiązującymi zasadami udzielania kredytów hipotecznych. Zapraszamy do lektury.

 Czym jest ocena zdolności kredytowej?

Przed udzieleniem kredytu banki ustalają czy potencjalny kredytobiorca jest w stanie spłacać miesięczne raty kredytu, udzielanego na zakup mieszkania. W tym celu zostają poddane analizie następujące parametry:

  • kwota kredytu – im wyższa, tym wyższe będą comiesięczne raty,
  • okres kredytowania – wynosi zazwyczaj od 20 do 30 lat,
  • wkład własny – to zabezpieczenie kredytu, większość banków wymaga wkładu własnego w wysokości 20% wartości nabywanego mieszkania,
  • dochód – istotne są stabilne źródła dochodów miesięcznych, które należy udokumentować,
  • liczba osób w gospodarstwie domowym miesięczne dochody osób dorosłych prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, np. dwoje pracujących współmałżonków ma dużo większą zdolność do spłaty kredytu,
  • wiek kredytobiorcy – młodszy kredytobiorca ma większe szanse na wyższy kredyt i spłatę przez długi okres czasu,
  • inne zobowiązania finansowe – warto dokonać konsolidacji innych kredytów, płacić łączną niższą ratę w celu podniesienia zdolności kredytowej.

 

 

mieszkanie

Formalności związane z kredytem hipotecznym

Po zapoznaniu się z ofertami deweloperów i uzyskaniu pozytywnej oceny zdolności kredytowej, warto przeanalizować różne oferty kredytów hipotecznych udzielanych na najkorzystniejszych dla nas warunkach. Można tego dokonać wspólnie z doradcą kredytowym, który pomoże w doborze najkorzystniejszej oferty rynkowe, jak również skompletowaniu i wypełnieniu niezbędnych dokumentów.

Należy złożyć do konkretnego banku wypełniony wniosek kredytowy wraz z wymaganymi załącznikami. Zazwyczaj są to potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy, wraz zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, PIT-37, wyciąg z rachunku bankowego za wskazany okres.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i przedsiębiorców wymagane będą zaświadczenia o nadaniu numerów NIP i REGON, o wpisie do ewidencji gospodarczej, o niezaleganiu w płatnościach składek ZUS i podatków do US. Wydruki z księgi przychodów i rozchodów.

Niezbędne dokumenty, które również należy przedłożyć w banku, dotyczą innych zawartych umów kredytowych – zaświadczenie informujące o spłacie zobowiązań lub wskazujące aktualne saldo zadłużenia. Ponadto osoba starająca się o przyznanie kredytu hipotecznego dostarcza umowę przedwstępną, dotyczącą nieruchomości oraz dokument potwierdzający wniesienie wkładu własnego.

Warto mieć świadomość, że ustawa o kredycie hipotecznym, gwarantuje nam otrzymanie decyzji banku w sprawie przyznania kredytu w ciągu 21 dni od momentu dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów.