Jak sprawdzić wiarygodność dewelopera?

Deweloper odpowiedzialny za budowę obiektu mieszkalnego powinien być uczciwy, rzetelny i skrupulatny. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że inwestycja powstanie zgodnie z wyznaczonymi terminami, będzie spełniała wszystkie standardy jakości i bezpieczeństwa, a obowiązki wynikające z umowy będą sprawiedliwe i zgodne z prawem. Jako osoby kupujące nowe mieszkanie sami powinniśmy zweryfikować wiarygodność dewelopera.

budowa inwestycji

 

Jak sprawdzić, czy deweloper jest uczciwy i rzetelny?

Deweloperzy w Warszawie i okolicach budują i rozbudowują nowe osiedla mieszkalne na szeroką skalę. Zwykle skupiamy się przede wszystkim na walorach naszego przyszłego lokum, pomijając fakt, że deweloper jest odpowiedzialny za sukces całej inwestycji, ale także w przyszłości stanie się naszym partnerem biznesowym.

W pierwszym kroku weryfikacji wiarygodności dewelopera powinniśmy dokładnie sprawdzić jego kondycję prawno-finansową. W tym przypadku można oprzeć się na pozytywnej opinii doradcy ds. nieruchomości lub banku, który dotychczas współpracował z daną firmą deweloperską. 

Dobrze jest także przeanalizować wszystkie dotychczasowe projekty, które zrealizował deweloper, dowiadując się, czy były wykonane w terminie i zgodnie ze standardami budowlanymi. Jeśli nasi znajomi kupili wcześniej mieszkanie od danego dewelopera, można zapytać ich o zdanie. Inną metodą weryfikacji jest gromadzenie informacji umieszczanych na forach internetowych czy na portalach branżowych, które bardzo często bywają skarbnicą wiedzy na temat prowadzonych inwestycji budowlanych. Zwykle w przypadku uznanych i doświadczonych deweloperów od lat działających na rynku mamy mniejsze obawy niż w sytuacji dopiero startujących firm. Nie mniej jednak zawsze warto upewnić się, by przed podpisaniem finalnej umowy nie mieć żadnych obaw.

Na etapie prowadzonych negocjacji należy poprosić dewelopera o pokazanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, tzn. takiej, od której nie przysługuje odwołanie w administracyjnym toku instancji (dokument opatrzony jest specjalną pieczęcią). O wiarygodności dewelopera świadczy również sama umowa, którą przed podpisaniem należy bardzo dokładnie sprawdzić.